Kurumsal

Yönetim Politikası

Türkiye enerji tarihindeki, 40 yıllık tecrübemizle elektrik santralleri, trafo merkezleri ve iletim hatları konusunda en verimli projeleri hayata geçirmeyi,

Enerji sektörüne dair üretim, iletim ve dağıtım hizmetlerine ait mühendislik hizmetlerinin ve proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamayı,

Yaşanabilir, sürdürebilir ve bunlarında ötesinde gelecek nesillere bırakılabilecek bir çevrenin sağlanması, kirliliğin önlenmesi ve yaşadığımız çevrenin en iyi şekilde korunması inancı ve bilinci ile;

Sıfır atık bilinci ile çevre boyutlarının yarattığı etkileri kontrol altına almayı, azaltmayı ve doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı,

Atıklarımızı kaynağında yok edecek yöntemler oluşturmayı, geri kazanım veya tekrar kullanım ile değerlendirmeyi,

Faaliyetlerini; sektörüne uygun ulusal ve uluslararası standartlara, Kalite Yönetim Sistemi Standardı, Çevre Yönetim Sistemi Standardı, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, Uygunluk Değerlendirmesi- Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi standardı şartlarına, yasal ve yerel şartlara ve diğer uygulanabilir şartlara uyarak yürütmeyi,

Mevcut ve gelecekteki paydaş beklentilerini doğru analiz etmeyi ve en üst seviyede müşteri memnuniyeti sağlamayı,

Takım olma ruhunun ve ekip çalışmasının gücünün farkında olarak, şirketimizin amaç ve hedeflerine ulaşmasını, çalışanlarımızın tam katılımını sağlamayı ve bu doğrultuda gerekli çalışma ortamını oluşturmayı,

Kaliteden taviz vermeden her zaman yeniliklere açık olmak, her noktada ve yönetim sistemlerimizde sürekli iyileşme ile mükemmel olanı üretmeyi temel felsefemiz olarak belirlemeyi,

Yaralanma ve meslek hastalıklarına sebebiyet veren riskleri önlemeyi ve sıfır ölümlü kaza ilkesiyle faaliyetlerini sürdürmeyi,

Tehlikeleri ortadan kaldırmayı, iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmayı,

Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını,

İş ile ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı,

Kapsam dahilindeki tüm bilgi varlıklarının gizliliği, bütünlüğü, yetkiler dahilinde erişilebilirliği ve sürekliliğini korumayı,

Temel faaliyetlerle ilgili olarak müşterilerden alınacak bilgilerin güvenli, doğru ve tam olmasını sağlamayı,

Faaliyetlerin yerine getirilmesi için yasal mevzuat gerekliliklerine uygun alt yapı ve personel istihdamına ait gerekli kaynakları sağlamayı,

Bilgi güvenliğini sağlamak için süreç yönetimi anlayışı ile stratejik kurumsal riskleri tespit ederek değerlendirmek ve tekrarlanan risk yönetimi yöntemleriyle gerekli önlemleri almayı,

Bilgi güvenliği politikaları ile ilgili gerekliliklere tüm çalışanlarla birlikte dış kaynaklı tedarikçilerinin de uymasını BGYS eğitimleriyle ve gerekli hallerde hizmet sözleşmeleriyle sağlamayı,

İş sürekliliğine yönelik tehditlerinin etkisini azaltmayı ve iş sürekliliğine katkıda bulunmayı,

ELTEMTEK A.Ş. olarak bu politikanın tüm çalışanlarımıza iletileceğini ve anlaşılmasının sağlanacağını taahhüt ederiz. 

GENEL MÜDÜR
Mehmet Mustafa SATILMIŞ 
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                 

slot gacor SLOT ONLINE SLOT777 SLOT77 SLOT DANA SLOT THAILAND SLOT PULSA SLOT 5000 SLOT88 SLOT BONUS SLOT CUAN SLOT RESMI SLOT IDN https://widezone.net/ SLOT OVO LINK5000 SLOT SLOT ONLINE JUDI SLOT SLOT GACOR SLOT GACOR HARI INI SLOT SLOT88 SLOT TERBARU https://widezone.net/ SLOT OVO LINK5000