Kurumsal

Etik Kod

ELTEMTEK Elektrik Tesisleri Mühendislik Müteahhitlik Danışmanlık ve Tic. A.Ş yurtdışında, ülkemizde, sektörde ve firma içinde, iş etiği ilkelerinin oluşması, yerleşmesi ve en üst düzeyde uygulanmasını amaçlar ve bu yolda çaba gösterir.

 

ELTEMTEK A.Ş İş Etiği İlkeleri, aynı zamanda, şirketin; politikaları, değerleri ve ilkeleri ile bütünlük içindedir. Şirketimiz bu doğrultuda aşağıda yazılı “İŞ ETİĞİ İLKELERİ”ne uymayı taahhüt eder.ELTEMTEK A.Ş;

 

DÜRÜSTLÜK

Onurlu, dürüst ve yüksek ahlak kurallarına bağlı kalır. Hiçbir yolsuzluğa katılmaz, yolsuzluğu desteklemez ve göz yummaz. Kâr elde etmek ve çıkar sağlamak için rüşvet ilişkisine girmez.

 

GÜVENİLİRLİK

Kendisine ve firmalara karşı duyulan güveni sarsıcı ve saygınlığa zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunmaz. Ürün ve hizmetlerinin sorumluluklarını taşır, gereğini yerine getirmekten kaçınmaz.

 

SÖZÜNÜ TUTMAK 

Verdiği sözleri yerine getirmede özen gösterir. Üstlendiği sorumlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirir.

 

SADAKAT

Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi elde etmeye çalışmaz ve çıkarları için kullanmaz. Eltemtek A.Ş çalışanları, firma gizliliğine dikkat eder, şirketten ayrılmış olsa bile eski firmasının özel bilgilerini çıkarı için kullanmaz.

 

ADİL OLMAK 

Kendisine haksız kazanç talep edilmesini kabul etmez, aracılık yapmaz, aracılık yapmalarını istemez ve kendisine yapılacak bu yöndeki teklifleri reddeder. Ahlaka uygun tutum ve davranış sergiler.

 

BAŞKALARININ HAKKINI KORUMAK

Çalışanları ile ilişkilerinde dürüstlük, adil yönetim, eşitlik ilkelerine bağlı kalarak çalışanlarına saygılı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar. Çalışanlar arasında ırk, dil, din, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve mezhep ayrımcılığı yapmaz.

 

YASALARA KARŞI SAYGILI OLMAK 

Çalışanlar tüm faaliyetlerinde ülkemizin ve iş yaptığı ülkelerin hukuk düzenine saygı gösterir ve yasalara uyar. Yasadışı ya da suç olacak faaliyete girmez. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmaz.

 

VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU

Vergi yükümlülüklerini yerine getirmek konusunda azami gayret gösterir. Toplumsal sorumluluğun gereklerini yerine getirir.

 

EN İYİNİN PEŞİNDE OLMAK

Verilen kararlar ile ülke ve sektör gelişiminin olumlu etkilenmesini sağlar. Ülke kaynaklarının israfı ve toplumun yoksullaşmasının önlenmesini sağlar. Sosyal sorumluluk ve verimlilik unsurlarına kaynak imkânı sağlar.

 

HESAP VEREBİLİRLİK

Kurumsal yönetim ilkelerini benimseyerek tüm taraflara; hukuk ve standartlar çerçevesinde, denge denetlemeyi de sağlatacak şekilde açık, doğru ve karşılaştırılabilir bilgiyi sunar.

 

ÇEVRE BİLİNCİ

Çevrenin korunması için her türlü dikkati ve özeni gösterir. Çevre bilincinin yayılması için çalışmalar yapar.

 

ÇALIŞAN SORUMLULUĞU

Çalışanlar, şirket menfaatine aykırı tutum ya da davranış içinde olmazlar; tüm taraflara karşı mesleki ve ahlaki sorumluluklarının bilincindedirler.

 

GENEL MÜDÜR
Mehmet Mustafa SATILMIŞ

slot gacor SLOT ONLINE SLOT777 SLOT77 SLOT DANA SLOT THAILAND SLOT PULSA SLOT 5000 SLOT88 SLOT BONUS SLOT CUAN SLOT RESMI SLOT IDN https://widezone.net/ SLOT OVO LINK5000 SLOT SLOT ONLINE JUDI SLOT SLOT GACOR SLOT GACOR HARI INI SLOT SLOT88 SLOT TERBARU https://widezone.net/ SLOT OVO LINK5000