Kurumsal

Stratejik Amaçlar

1.Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
2.Kurumun Sektördeki Konumunu Güçlendirmek ve Kurumsal İmajı Desteklemek
3.Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Sürdürülebilir Kılmak
4.Yeni İş Alanları Geliştirmek
5.Mevcut İş Alanlarında Yenilik ve Büyüme
6.Sektöre Yetkin İnsan Kaynağı Sağlamak ve Stratejik IK Uygulamalarını Kuruma Adapte Etmek
7.Pazarlamayı Etkinleştirmek ve Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemini Kurmak