Hizmetlerimiz

Harita Hizmetleri

HARİTA HİZMETLERİ

  • Enerji İletim ve Nakil Hatları Kamulaştırma Projeleri
  • Kamu ve Özel Şirket Yatırım Projeleri Kamulaştırma Hizmetleri
  • Fotogrametrik Yöntem (İHA) ile Halihazır Harita Üretimi
  • Şeritvari Harita Yapımı
  • Yersel Fotogrametri ile 3 Boyutlu Modelleme
  • İnşaat ve Maden Sahaların Harita Faaliyetleri

 

Enerji İletim ve Nakil Hatları Kamulaştırma Projeleri, Kamu ve Özel Şirket Yatırım Projeleri Kamulaştırma Hizmetleri

Kamu hizmetlerinin ifası ve kamu yararının gerektirdiği hallerde gerekli tesislerin kurulabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların kamulaştırılmasındaki; kamulaştırma planlarının, orman izin dosyalarınn ve imar planı tadilatlarının hazırlanması süreçleri yürütülmektedir.


Fotogrametrik Yöntem (İHA) ile Halihazır Harita Üretimi

Özellikle fotogrametrik çalışmalarda önemli bir platform olarak kullanılan insansız hava araçları hız,zaman ve maliyet avantajlarıyla geleneksel yöntemlere alternatif olarak ön plana çıkmaktadır. İHA ile yapılan çalışmalarda; zamansal ve mekânsal çözünürlüğü yüksek ortofoto ve halihazır harita üretimi hizmetidir.


Şeritvari Harita Yapımı

Yol, kanal, tünel, enerji nakil hatları gibi projelere altlık oluşturması için yersel ve havasal ölçüm teknikleri ile proje ekseninde şeritvari harita üretimidir.


Yersel Fotogrametri ile 3 Boyutlu Modelleme

Kalibrasyon değerleri bilinen fotoğraf makineleri ve jeodezik ölçme aletlerinin kullanılmasıyla elde edilen veriler fotogrametrik değerleme yazılımları ile işlenerek proje üretimi faaliyetleridir.


İnşaat ve Maden Sahalarında Harita Faaliyetleri

Maden ve taş ocakları, karayolu, demiryolu ve tüm inşaat projeleri için gerekli olan hacim hesapları,halihazır harita ve deformasyon ölçümleridir.

 

ÇEVRE HİZMETLERİ

Çevresel Etki Değerlendirme Hizmetleri

Yatırımı planlanan projelerin sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan etkisinin bulunup bulunmadığı, olabilecek etkilerin minimuma indirilmesi adına; çevresel etki değerlendirme raporu hazırlanması süreci yürütülmektedir. Bu kapsamda ÇED sürecinin yönetilmesi adına; ELTEMTEK olarak 17 yeterlilik numarası ile alınan ÇED yeterlilik belgesi mevcuttur. 15 yıllık tecrübeyle çevresel etki değerlendirme çalışmaları yürütülmekte olup, bu süreç içerisinde özellikle enerji sektörü olmak üzere 100’e yakın projenin çevresel etki değerlendirme çalışmaları tamamlanmış ve ÇED kararları alınmıştır.

ÇED İzleme ve Raporlandırılması

ÇED Olumlu kararı verilen projelerin uygulama aşamalarının belirli periyotlarda izlenmesi ve raporlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulması zorunludur. ÇED izleme çalışmalarının yürütülmesi şirketimiz tarafından yürütülmektedir. İzleme çalışmaları uzman ekiplerce gerçekleştirilmektedir.

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Türk çevre mevzuatı kapsamında işletmelerin yükümlülüklerinin doğru, eksiksiz ve zamanında yerine getirilebilmesi adına çevre danışmanlık hizmetleridir. Projelerin veya faaliyetlerin çevreye olan etkilerinin anlık ve proje bazlı izlenerek üçüncü taraf denetim hizmeti sunar.

Sıfır Atık Danışmanlığı

Ülkemiz tarafından 2018 yılında temelleri atılan ve hızlı bir şekilde entegrasyon çalışmalarının yürütüldüğü sıfır atık projesine dair proje uygulama esaslarının yerine getirilebilmesi ve sıfır atık yönetim sisteminin kurulması adına danışmanlık hizmetidir.

Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmalarının Yapılması

Ülkemizde gerçekleştirilmesi planlanan yatırım projeleri ile ilgili olarak yürütülen çevresel etki değerlendirme sürecinin yanı sıra, söz konusu faaliyetin yakın çevresinde oluşacak sosyal etkileri değerlendirmek adına sosyal etki değerlendirme raporu hazırlanması işidir.

Çevre ve Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması

Atıkların doğru bir şekilde yönetilebilmesi adına öncelikle atık yönetim planının işletmeye uygun bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Atık yönetim planlarının özgün bir şekilde hazırlanması atık bertaraf maliyetlerini düşürmektedir. Uzman personel ve iş tecrübesiyle en doğru atık yönetimi için çözüm ortağıdır.

Orman Rehabilitasyon Planları Doğaya Yeniden Kazandırma Projeleri

Doğaya yeniden kazandırma projelerinin hazırlanma süreçleridir.

Gürültü ve Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi

Hava kalitesi dağılım modelleme çalışmalarında uluslararası kabul görmüş AERMOD programı ile proje hazırlanmasıdır.

slot gacor SLOT ONLINE SLOT777 SLOT77 SLOT DANA SLOT THAILAND SLOT PULSA SLOT 5000 SLOT88 SLOT BONUS SLOT CUAN SLOT RESMI SLOT IDN https://widezone.net/ SLOT OVO LINK5000 SLOT SLOT ONLINE JUDI SLOT SLOT GACOR SLOT GACOR HARI INI SLOT SLOT88 SLOT TERBARU https://widezone.net/ SLOT OVO LINK5000