Hizmetlerimiz

Denetim ve Test Hizmetleri

ELTEMTEK EPDK’dan aldığı yetki çerçevesinde doğal gaz dağıtım firmalarının projelendirme, altyapı, istasyon, sevkiyat kontrol merkezi uygulamaları ve tesisatlarının uygunluğunu müşteri ve altyapı bilgi sistemi proje kontrollerini gerçekleştirmektedir. Doğal gaz piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin tespit ve inceleme faaliyeti, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından görevlendirilmiş personel vasıtasıyla yürütülmektedir. Denetim, inceleme ve tespit faaliyetleri sırasında sonuçların değerlendirilmesinde ve denetim raporlarının hazırlanmasında tarafsız bir bakış açı ile hizmetler sunulmaktadır. Dürüstlük ve tarafsızlığını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkân vermeyerek, çalışmaların her aşamasında mesleğin gerektirdiği özen ve titizlik ile şeffaf bir şekilde inceleme ve tespit faaliyetleri yürütülmektedir. Kurumdan alınan yetki kapsamında;

  • Doğalgaz Dağıtım Şebekesinin her türlü tasarım ve projelendirilmesi,
  • Doğalgaz Çelik ve Polietilen boru hatlarının NDT kontrolü, testi ve işletmeye alınması,
  • A ve B tipi RMS istasyonlarının tasarımı, inşaatı, montajı ve test edilmesi, işletmeye alınması,
  • Hali hazır harita yapımı, kamulaştırma, altyapı bilgi sistemleri ve GIS uygulamaları,
  • Servis hattı ve servis regülatör montajı,
  • Katodik koruma ve scada uygulamaları,
  • Sevkiyat Kontrol Merkezi
  • Tarifeler

 

Hizmetler doğal gaz sektörüne sunulmaktadır.