Hizmetlerimiz

Dağıtım Hizmetleri

Elektrik Dağıtım Şebekeleri için Mühendislik ve Proje Hizmetleri

 • Elektrik Dağıtım Şebekesi ve Genel Aydınlatma Uygulama Proje Hizmetleri
 • Enerji Nakil Hattı (ENH) Uygulama Proje Hizmetleri
 • Elektrik Dağıtım Şebekesi Master Plan Hizmetleri
 • Elektrik Dağıtım Şebekesi Master Proje Hizmetleri

 

Tahmin Çalışmaları

 • Üretim ve Kapasite Tahminleri
 • Alansal Yük (Puant) Tahminleri
 • Elektrik Tüketim Tahminleri
 • Elektrik Satış Fiyatı Tahminleri
 • Senaryolandırma
 • Hat karakteristiği ve bağlantı noktası analizi
 • ENH Projelendirme (B-pro yazılımı ile tevziat çalışması)
 • İletken gergi ve sehim hesaplarının yapılması
 • Tesise hazır dizayn paketi sunulması
 • TEDAŞ şartnamesine uygun, ihaleye esas keşif hazırlanması
 • Gerilim düşümü ve kısa devre hesabının yapılması
 • Güncel birim fiyatlı enerji nakil hattı (ENH) keşfinin yapılması