Hizmetlerimiz

ARGE Hizmetleri

ELTEMTEK AR-GE departmanında sahip olunan bilginin yeni uygulamalar ve farklı bakış açılarıyla şekillenmesi hedeflenmektedir. Özellikle gelişim odağı ön planda tutularak gelecek adına önemli ve faydalı projeler geliştirmek amaçlanmıştır. AR-GE ile sektörün global ölçekteki temsilcisi ELTEMTEK’i ve ülkemizi bir adım daha öne çıkarmak için inovasyonun gücünden beslenmektedir.

  • Yüksek Gerilim Yüksek Güç Laboratuvarı için Fizibilite, Temel Tasarım, Detay Tasarım ve Ekipman Şartnamesi Hazırlanması
  • Enerji Verimliliği Ölçümü, İzleme, Analizi ve Kontrölü
  • Enerji Depolama Sistemleri için Fizibilite, Boyutlandırma, Sistem Etki Analizi, Şartname Hazırlama, Devreye Alma Çalışmaları
  • Risk Tabanlı Yatırım Önceliklendirme Çalışmaları
  • Yenilenebilir ve Konvansiyonel Elektrik Üretim Tesisleri için Generatör, İkaz, PSS, Türbin ve Hız Regülatörü Dinamik Modelleme
  • İletim Sistemi Tarifelerinin Hesaplanması için Algoritma ve Yazılım Geliştirme
  • Varlık Yönetimi
  • İletim ve Dağıtım Şebekelerinde Detay Analiz Çalışmaları (Frekans Kontrolü, Gerilim Kontrolü, Güç Kalitesi, Talep Tahmini, Koruma Sistemleri)
  • Müşteri Bazlı Yazılım Geliştirme
  • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Yeni Teknolojilerin Entegrasyonu