Hizmetlerimiz

İletim Hizmetleri

 1. EİH ETÜT PROJE ŞEFLİĞİ

 

Enerji İletim Hatları Mühendislik ve Proje Hizmetleri

 

 • Hat karakteristiği ve bağlantı noktası analizi
 • Uygulamaya esas optimum güzergah seçimi ve analizi
 • EİH güzergahı kurum görüşü temin ve oluru
 • EİH güzergah detay ölçümü (LIDAR/Yersel)
 • EİH Projelendirme (Pls-cadd yazılımı ile tevziat çalışması)
 • EİH Kamu Yararı Kararı (KYK) temini
 • İletken gergi ve sehim hesaplarının yapılması
 • Tesise hazır dizayn paketi sunulması
 • TEİAŞ şartnamesine uygun, ihaleye esas keşif hazırlanması
 • TEİAŞ onaylı 3D direk tasarımı
 • EİH kamulaştırma projesi (Direk yeri kamulaştırma ve direkler arasındaki irtifak hesabı)
 • EİH tarım dışı tahsis ve mera vasıf değişikliği karar temini
 • EİH imar planı tadilat projesi
 • EİH fiili kamulaştırmaya esas dosya hazırlığı
 • EİH Kamulaştırmaya Başlama Kararı (KBK) temini

 

Enerji Nakil Hatları Güzergah Ölçüm Çalışmaları

 • ENH güzergah detay ölçümü (LIDAR/Yersel GPS)

 

Müşavirlik Hizmetleri

 • Proje Maliyet analizi
 • İletim hattı tesis ihale dokümanlarının hazırlanması
 • İş programı kontrolü, takibi ve işverene raporlanması
 • Yapılan işin şartnamelere uygunluğunun kontrolü ve işverene raporlanması

 

 1. TRAFO MERKEZİ DİZAYN PROJE ŞEFLİĞİ

 

Trafo Merkezleri Mühendislik ve Proje Hizmetleri

 • TEİAŞ Bağlantı Görüşü Danışmanlık Hizmetleri
 • TEİAŞ Bağlantı Anlaşması Danışmanlık Hizmetleri
 • TEİAŞ Sistem Kullanım Anlaşması Danışmanlık Hizmetleri
 • 380/154/36 kV Trafo Merkezi Primer Proje Hizmetleri
 • 380/154/36 kV Trafo Merkezi Sekonder Proje Hizmetleri
 • 380/154/36 kV Trafo Merkezi İnşaat Proje Hizmetleri
 • 380/154/36 kV Trafo Merkezi Tevziatı Proje Hizmetleri
 • 36 kV Otoprodüktör proje Hizmetleri
 • Trafo Merkezi Yer Seçimi Hizmetleri
 • Saha Müşavirliği
 • Kısa devre, Röle Koordinasyon ve Yük Akışı Analiz Hesaplamaları
 • Teknik ve Montaj Şartname Hizmetleri
 • Teklife Esas Keşif Listelerinin Hazırlanması

 

Trafo Merkezleri İşletme, Bakım ve Raporlama Hizmetleri

 

 • TEİAŞ Trafo Merkezleri Bakım-Onarım Hariç İşletilmesi
 • Güç ve Dağıtım Trafosu Devreye Alma Testleri ve Bakım Hizmetleri
 • Primer Ekipman Bakım ve Test Hizmetleri
 • Sekonder Ekipman Devreye Alma, Bakım ve Test Hizmetleri
 • Trafoların İzleme Sisteminin Konulması Hizmetleri
 • Trafoların Güç Artırım ve Rehabilitasyon Projeleri
 • Sekonder Projelerin Dizayn Hizmetleri
 • Trafo Yağı Tasfiye İşlemleri
 • Trafo Testleri
 • Şalt Sahası Haberleşme Testleri
 • Gaz İzoleli Şalt Sahası Montaj, Test ve Devreye Alma Süpervizörlük Hizmetleri
 • Gaz İzoleli Şalt Sahası İşletme ve Bakım Hizmetleri

 

Transformatör Merkezleri Mühendislik ve Proje Hizmetleri

 • Transformatör Merkezi Temel Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri
 • 420/170/36 kV Transformatör Merkezi Primer Proje Hizmetleri
 • 420/170/36 kV Transformatör Merkezi Sekonder Proje Hizmetleri
 • 420/170/36 kV Transformatör Merkezi İnşaat Proje Hizmetleri
 • 36 kV Otoprodüktör Fider Dönüşümü Proje Hizmetleri
 • İşveren Mühendisliği Hizmetleri

 

 1. ÜRETİM VE İLETİM TESİSLERİ İŞLETME BAKIM ŞEFLİĞİ

 

İletim Tesislerinin Havadan Denetlenmesi ve Raporlanması Hizmetleri

 • İletim Tesislerinin Havadan Kontrolü ve Güzergah Analizi
 • İletim Tesislerinin   Elektro-optik Ekipmanlar yardımıyla arızalı veya arıza oluşabilecek yerlerin tespiti, kayıt edilmesi
 • İlgili İdarelerin bildireceği formata ve periyotlara uygun raporlanması
 • Varlık yönetimine esas operasyonel yönetim sistemlerine arıza kayıtlarının girilmesi

 

Enerji Üretim Santralleri ve Endüstriyel Tesislere Sunulan Hizmetler

 

 • Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri
 • Elektrik, Mekanik, İnşaat Uygulama Projelerinin Hazırlanması
 • Üretim Performans Değerlendirilmesi
 • Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri
 • Proje ve Hesaplarının Yapılması
 • EPDK Lisans Danışmanlığı
 • ETKB “Ön Proje” ve “Kati Proje” Hazırlanması
 • Saha Müşavirliği ve İşveren Mühendisliği
 • Finansal ve Teknik Fizibilite Raporunun Hazırlanması
 • Şebeke Analizinin Yapılması
 • Teknik Şartname Hazırlanması Hizmetleri
 • Süreç Danışmanlık Hizmetleri
 • Şebeke Analizi
 • Primer ve Sekonder Teçhizat Test ve Devreye Alma Hizmetleri
 • Röle Koordinasyon ve Selektive Hesaplarının Yapılması
 • Topraklama Testleri
 • Motor Testleri
 • Enstrüman Test ve Kalibrasyon Hizmetleri
 • AG VE OG Kablo Test Hizmetleri
 • Trafo testleri
 • Lisanssız Üretim Tesisleri Süreç Danışmanlığı
 • Lisanssız Üretim Tesisleri Teknik ve Finansal Analiz Hizmetleri