Genel Kurul Toplantı Daveti

ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 50994

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 21/03/2022 tarihli almış olduğu karar istinaden; 19/04/2022 tarihinde, saat: 11:00’da, Ziyabey Caddesi 1419. Sokak No: 14 Balgat Çankaya/ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM:

  1.  Açılış, Divan Heyeti’nin teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Heyeti’ne yetki verilmesi,
  2. 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
  3. Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
  4. 2021 Yılı finansal tablolarının (31 Aralık 2021 tarihli Bilançosu, 2021 yılı Kâr- Zarar Tablosu) okunması, müzakeresi ve onanması,
  5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
  6. Şirket Ana Sözleşmesi’nin 13. ve 14. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, (Yönetim Kurulu üyesi aday önerme hakkına sahip grupların aday önermemeleri veya tanınan imtiyaz sayısı kadar aday önermemesi halinde, Genel Kurul’da önerilecek adaylar arasından seçim yapılacaktır.)
  7. Şirketimizin 2022 yılına ait denetiminin yapılması adına Bağımsız Denetçi seçimi,
  8. Dilekler,
  9. Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait  olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.

 

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

 

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Diğer Duyurular

slot gacor SLOT ONLINE SLOT777 SLOT77 SLOT DANA SLOT THAILAND SLOT PULSA SLOT 5000 SLOT88 SLOT BONUS SLOT CUAN SLOT RESMI SLOT IDN https://widezone.net/ SLOT OVO LINK5000 SLOT SLOT ONLINE JUDI SLOT SLOT GACOR SLOT GACOR HARI INI SLOT SLOT88 SLOT TERBARU https://widezone.net/ SLOT OVO LINK5000